Dne 27. 5. 2016 se v kulturním domě v Dalkovicích konala veřejná schůze obyvatel Dalkovic, jejíž hlavním bodem byla diskuze a následná volba obecního znaku a vlajky. Volba byla téměř jednomyslná a to pro znak č. 3 a vlajku č. 3/2. Výňatek ze studie Heraldické kanceláře od pana Stanislava Kasíka a daném znaku a vlajce:

„Znak č. 3 – V modro-červeně polceném štítě vpravo zlatá osmihrotá fazetovaná hvězda nad stříbrným zúženým vlnitým břevnem, vlevo z dolního okraje pole vyniká stříbrná sloupková zvonička s lucernou a valbovou stříškou, se zlatým zvonkem, zvonícím táhlem vpravo a zlatým latinským křížkem na stříšce. Zlatá hvězda v modrém poli odkazuje na pány a hrabata ze Šternberka, kteří byli dominantními a také posledními historickými vlastníky obce. Vlnité břevno symbolizuje Dalkovický potok, na jehož levém břehu obec leží. Zvonička je inspirována stejným objektem na návsi v Dalkovicích.“

„Vlajka č. 3/2 – List tvoří modré karé o straně shodné s polovinou šířky listu, nad stejně velkým, bílo-modře děleným polem a tři vodorovné pruhy, červený, bílý a červený, v poměru 2 : 1 : 1. V karé žlutá osmicípá fasetovaná hvězda. Karé a pole pod ním jsou odvozeny od pravého pole štítu znaku. Bílý pruh má oporu ve zvoničce a červené pruhy v červeném poli znaku.“