25827_1193805897345_6836622_n

Sbor dobrovolných hasičů v Dalkovicích byl založen 1. ledna roku 1911 především kvůli požární ochraně a všeobecné pomoci obyvatelům vesnice. Sbor dobrovolných hasičů zde funguje až dodnes a v současnosti má sbor celkem 54 členů, z toho 11 žen a 43 mužů. Sbor je vybaven závodní hasičskou stříkačkou PS 18, dále pak jednou stříkačkou PS 12 a dvěma stříkačkami PS 8. Dále sbor vlastní hasičský automobil Citroën Jumper a několik sad hasičských hadic a potřebné vybavení k hasičským závodům, kterých se sbor od roku 2007 pravidelně účastní.

Výbor SDH Dalkovice:

Starosta:           Ing. Jan Kroupa

Velitel:               Miroslav Petrásek

Jednatel:          Ing. Jaroslav Kroupa

Pokladník:       Ing. Petra Tomanová

Strojník:            Milan Veselka

Preventista:    Milan Kořínek

Kronikář:           Michal Smetana

Kulturní a společenská činnost SDH

Ačkoliv jsou Dalkovice počtem obyvatel jednou z menších vesnic, o společenský a kulturní život tu rozhodně není nouze. Sbor dobrovolných hasičů již každoročně od roku 2009 pořádá velmi navštěvované a oblíbené hasičské plesy s bohatou tombolou, posvícenskou zábavu, nohejbalové turnaje a organizuje pálení čarodějnic, tradiční stavění máje a další akce menšího rázu. Dále se sbor pravidelně účastní hasičských soutěží v blízkém okolí vesnice. Více informací a fotografií z pořádaných akcí a činnosti sboru můžete nalézt na webových stránkách sboru www.sdhdalkovice.cz.

Historie obce Dalkovice

Dalkovice jsou vesnice v okrese Benešov, část města Trhový Štěpánov. Leží v údolí pod severním svahem Paseky v nadmořské výšce 387 metrů a protéká jí Dalkovický potok. K pamětihodnostem obce Dalkovice patří především sloupová zvonička na návsi, křížový kámen na katastru obce směrem k Tehovu nedaleko Dalkovického potoka a dále také Dalkovický rybník, který se rovněž nachází na návsi obce. První historická zmínka o vsi Dalkovice byla učiněna v soupise majetků, statků, dávek a platů pražského biskupství datovaná k roku 1295. Ve své mnohosetleté historii byla vesnice v držení značného počtu vlastníků. Byla součástí vlastnictví několika panství a rodů, z nichž nejznámějším byl především rod Šternberků, za kterého byly Dalkovice součástí panství Český Šternberk. Dnes mají Dalkovice 67 stálých obyvatel.

Zpracoval Michal Smetana, kronikář sboru (k nalezení také ve 3. díle publikace Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji – Historie a současnost)